När ska jag vara på plats

Första skoldagen, när, var och hur?

Denna information hittar du, som ska börja i årskurs 1, i ditt antagningsbesked.


Vårterminen 2024 börjar 9 januari.


Har du inte fått informationen eller har frågor, kontakta oss på 0470-410 00.