Lämna kontaktuppgifter


För att skolan ska kunna ha kontakt med dig under året behöver vi ha aktuella kontaktuppgifter till dig. Du anmäler och uppdaterar uppgifterna i SAITS för vårdnadshavare.

Lämna kontaktuppgifter