Anmäl frånvaro vid ledighet eller sjukdom

Som vårdnadshavare är det viktigt att du meddelar skolan om ditt barns frånvaro varje dag, särskilt vid sjukdom eller andra orsaker som gör att ditt barn inte kan vara i skolan. Det gör att vi kan säkerställa elevens välbefinnande och ha en korrekt närvaroregistrering. Genom att rapportera frånvaro får vi en trygg och välfungerande skolmiljö för alla elever.


Om ditt barn inte kommer till skolan, kommer du som vårdnadshavare att få ett sms om detta om ditt barn är under 18 år.


Elever som fyllt 18 år kan själva anmäla frånvaro.


I gymnasiet rapporterar du som vårdnadshavare/elev frånvaro i Skola24.

Här hittar du Skola24

Du kan läsa mer om frånvaroanmälan på Växjö kommuns webbplats.