Stängningsdagar fritids


Utöver studiedagar har fritidshemmen möjlighet att stänga verksamheten motsvarande tre heldagar per läsår.


Dessa dagar beslutas av respektive enhet och kan därmed variera.


Verksamheten ska meddela vårdnadshavare om stängningsdagar senast två månader i förväg.