Lämna schema till fritids

Du som har ditt barn på fritids ska lämna schema för när ditt barn ska vara där.


Fritidsscheman hanteras i Skola24.

Här hittar du Skola24

Du kan läsa mer om scheman på Växjö kommuns webbplats.