Lämna kontaktuppgifter


För att skolan ska kunna ha kontakt med dig under året behöver vi ha dina kontaktuppgifter. Du anmäler och uppdaterar uppgifterna i SAITS för vårdnadshavare.

Lämna kontaktuppgifter