Lämna uppgifter om inkomst

Om du har ditt barn på fritids är det viktigt att du lämnar dina inkomstuppgifter så att du får en korrekt avgift. Det är även viktigt att du uppdaterar dina inkomstuppgifter om de förändras under året. Du anmäler och uppdaterar uppgifterna i SAITS för vårdnadshavare.

Lämna inkomstuppgifter

Du kan läsa mer om inkomstuppgifter och avgifter på Växjö kommuns webbplats.