Anmäl frånvaro vid ledighet eller sjukdom


Som vårdnadshavare är det viktigt att du meddelar skolan om ditt barns frånvaro varje dag, särskilt vid sjukdom eller andra orsaker som gör att ditt barn inte kan vara i skolan. Det gör att vi kan säkerställa elevens välbefinnande och ha en korrekt närvaroregistrering. Genom att rapportera frånvaro bidrar du till att skapa en trygg och välfungerande skolmiljö för alla elever.


I grundskolan rapporterar du som vårdnadshavare frånvaro i Skola24.

Här hittar du Skola24

Du kan läsa mer om frånvaroanmälan på Växjö kommuns webbplats.