När ska jag vara på plats och hur funkar inskolningen

Första dagen i förskolan, när, var och hur?

Denna information kommer direkt från din förskola i god tid innan den dag du valt som inskolningsdag.


Har du inte fått informationen eller har frågor, kontakta oss på 0470-410 00.