Lämna schema

Du ska lämna in schema på vilka tider ditt barn ska vara på förskolan. Om det uppstår förändringar i schemat kan du enkelt uppdatera det i samma verktyg.


I förskolan hanterar vårdnadshavarna scheman i IST Home-appen.

IST Home
Hämta IST Home

Du kan läsa mer om scheman på Växjö kommuns webbplats.