Lämna uppgifter om inkomst

För att du ska bli debiterad rätt är det viktigt att du anmäler dina inkomstuppgifter. Det är även viktigt att du uppdaterar dina inkomstuppgifter om de förändras under året. Du anmäler och uppdaterar uppgifterna i SAITS för vårdnadshavare.

Lämna inkomstuppgifter

Du kan läsa mer om inkomstuppgifter och avgifter på Växjö kommuns webbplats.