Anmäl frånvaro vid ledighet eller sjukdom


Som vårdnadshavare är det viktigt att du meddelar förskolan om ditt barns frånvaro varje dag. Det gör att vi kan säkerställa barnens välbefinnande och ha en korrekt närvaroregistrering. Genom att rapportera frånvaro får vi en trygg och välfungerande miljö för alla.


I förskolan rapporterar vårdnadshavarna frånvaro i IST Home-appen.

IST Home
Hämta IST Home

Du kan läsa mer om frånvaroanmälan på Växjö kommuns webbplats.